OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucureşti - Cod 030044 - ROMÂNIA
Telefon centrala:+4021 3060800/01/02/.../28/29; Fax: +4021 3123819
MĂRCI DEPUSE PE CALE NAŢIONALĂ ÎN ROMÂNIA
Această bază de date conţine informaţii referitoare la Mărcile româneşti depuse pe cale naţională .

LISTA CODURILOR INID - NORMA O M P I ST.60
       

Structura numerelor de marcă şi depozit este urmatoarea:
           
 • Numărul de marcă: Serie continuă, de la 000003 crescător (în prezent de exemplu 080067)
 • Numărul de depozit: Serie continuă, de la 000001 la 098246 pâna în 31.12.1999
                              Serie anuală, de forma M yyyy nnnnn din 01.01.2000 pâna în prezent.
 • Exemple:
  Numere de depozit: M 2003 00897, M 2001 12121, etc
 • Depozitele care provin din cesiuni parţiale au ca sufix o litera majusculă, începind cu A.
  Dacă depozitul 051694 este cesionat parţial. Depozitul părinte îşi păstrează numărul iar depozitul copil devine 051694A.
  Dacă şi 051694 va fi cesionat parţial, depozitul copil devine 051694B.
 • Numere de marcă: 070778, 057767, etc
  In cazul cesiunilor parţiale, acelaşi sufix se atasează şi numarului de marcă, dacă există.
Pentru orice nelămuriri ce nu au fost prinse in această secţiune, nu ezitaţi sa completaţi urmatorul formular