OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucureşti - Cod 030044 - ROMÂNIA
Telefon centrala:+4021 3060800/01/02/.../28/29; Fax: +4021 3123819
MĂRCI DEPUSE PE CALE NAŢIONALĂ ÎN ROMÂNIA

Registrul marcilor si al cererilor de marca


 • Structura numerelor de marcă:
  Serie continuă, începînd cu 000003 crescător, 6 cifre;
 • Structura numerelor de depozit:
  • Serie continuă, de la 000001 la 098246 pentru depozitele cu data de registratură până la 31.12.1999
  • Serie anuală, de forma M yyyy nnnnn din 01.01.2000 pâna în prezent.
  • Numerele de depozit sau marcă sau depozit care provin din cesiuni parţiale au ca sufix o litera majusculă, începind cu A.
   Dacă depozitul 051694 este cesionat parţial. Depozitul părinte îşi păstrează numărul iar depozitul copil devine 051694A.
   Dacă şi 051694 va fi cesionat parţial, depozitul copil devine 051694B.
 • Exemple:
  • Numere de depozit: M 2003 00897, M 2001 02345
  • Numere de marcă: 070778, 057767